Regulamin

1. Serwis jest prowadzony przez Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tytoniowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383860, NIP 952-21-06-392, kapitał zakładowy 200 000 zł, zwanym dalej Pinguin Foods Polska.

2. Przystępując do korzystania z Serwisu, jego użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) akceptuje Regulamin.

3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik pozostaje anonimowy. Pinguin Foods Polska dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Założenie konta Użytkownikowi umożliwi wybór danego przepisu kulinarnego dostępnego w Serwisie, do późniejszego wykonania, poprzez kliknięcie „zjem to” na Stronie z danym przepisem.

5. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika w trakcie zakładania konta, o którym mowa w pkt. 4, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu wysyłania newsletterów Pinguin Foods Polska na podany przez Użytkownika adres e-mail.

6. Zakładając konto, o którym mowa w pkt. 4, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Pinguin Foods Polska w celach określonych w pkt. 5, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. W celu zapewnienia usunięcia lub modyfikacji swoich danych Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych w Serwisie.

8. Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Pinguin Foods Polska w ramach Strony. Wyrażenie przez Użytkownika chęci usunięcia lub modyfikacji jego danych przez Pinguin Foods Polska, o których mowa w pkt. 6, dotyczy wyłącznie Serwisu, a Pinguin Food Polska nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych udostępnionych przez Użytkownika Stroną poza Serwisem.

9. Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. "ciasteczka"), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, w tym danych osobowych Użytkownikach, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

10. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz do administracji serwerem.

11. Informacje zawarte na Stronie mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

Polecamy

Wyszukiwanie zaawansowane