Regulamin

1. Serwis jest prowadzony przez Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie przy ulicy Wojska Polskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383860, NIP 952-21-06-392, kapitał zakładowy 200 000 zł, zwanym dalej Greenyard Frozen Poland.


2. Przystępując do korzystania z Serwisu, jego użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.


3. Greenyard Frozen Poland dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).


4. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Greenyard Frozen Poland zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.


5. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.


6. W celu zapewnienia usunięcia lub modyfikacji swoich danych Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych w Serwisie lub skontaktować się z Greenyard Frozen Poland poprzez pocztę elektroniczną info@greenyardfrozen.pl.


7. Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Greenyard Frozen Poland w ramach Strony. Wyrażenie przez Użytkownika chęci usunięcia lub modyfikacji jego danych przez Greenyard Frozen Poland, o których mowa w pkt. 6, dotyczy wyłącznie Serwisu, a Greenyard Frozen Poland nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych udostępnionych przez Użytkownika Stroną poza Serwisem.


8. Założenie konta Użytkownikowi umożliwi wybór danego przepisu kulinarnego dostępnego w Serwisie, do późniejszego wykonania, poprzez kliknięcie „zjem to” na Stronie z danym przepisem.


9. Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. "ciasteczka"), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Więcej informacji znajduję się w Polityce Prywatności.


10. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz do administracji serwerem.


11. Informacje zawarte na Stronie mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

Polecamy

Wyszukiwanie zaawansowane